O nás

Akce

Jsme obchodní zastoupení firem Ekosystem a Envi-Pur. Společnost Ekosystem v současnosti patří mezi přední společnosti působící v oboru aplikované ekologie. Envi-pur je jednou z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřená zejména na domovní čistírny odpadních vod. Zabýváme se zejména prodejem a montáží domovních a obecních čistíren odpadních vod a veškerého příslušenství. Je pro nás samozřejmostí poskytování doplňkových služeb, jako je poradenství, projekty, servis a opravy.

Další poskytované služby

 • rizikové analýzy, dokumentace EIA
 • systémy enviroment, managementu
 • ekologické audity
 • ekologické legislativni poradenství
 • geologický, hydrogeologický a inženýrský průzkum
 • monitoring a vzorkování podzemních vod a zemin
 • projekce a výroba sanačních zařízení
 • sanační práce
 • poradenský servis v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • likvidace ekologických havárii
 • moderní vodárenské technologie
 • reversně-osmotické stanice, nanofiltrace, mikrofiltrace
 • čištění technologických vod a jejich recyklace
 • čištění komunálních odpadních vod
 • technologie pro ČOV
 • výroba z plastů, plastových nádrží a septíků
 • stavební práce