Výrobky z plastu

Čerpací a vodměrné šachty

Čerpací šachty domovní Čerpací šachty tlakové Čerpací stanice
Vodoměrné šachty

Plastové nádrže

Dokumentace ke stažení
Jímky, septiky, nádrže na vodu a domovní ČOV

Vsakovací bloky

Rozměr jednoho bloku je 2,4 x 0,6 x 0,6 m. Cena tohoto bloku začíná na 2750,- bez DPH.

Vsakovací bloky

Septiky

Septik je podzemní průtočná nádrž s několika přepážkami, která se používá k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 připojených obyvatel (EO). Samostatný septik je vzhledem ke svým čisticím účinkům spíše vhodný jako jedna z částí čisticího mechanismu, je vhodné jej doplnit o další stupně čištění. Tato sestava je nejvhodnější řešení pro stavby, které nejsou trvale obydlené, např.: rekreační objekty.

Dokumentace ke stažení

Návod k obsluze

Bližší podrobnosti a aktuální ceny se dozvíte na kontaktních adresách či telefonech.