Septiky

Septik je podzemní průtočná nádrž s několika přepážkami, která se používá k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 připojených obyvatel (EO). Samostatný septik je vzhledem ke svým čisticím účinkům spíše vhodný jako jedna z částí čisticího mechanismu, je vhodné jej doplnit o další stupně čištění. Tato sestava je nejvhodnější řešení pro stavby, které nejsou trvale obydlené, např.: rekreační objekty.

Dokumentace ke stažení

Návod k obsluze

Bližší podrobnosti a aktuální ceny se dozvíte na kontaktních adresách či telefonech.