Žumpy

Žumpy slouží k akumulaci splaškových vod. Mohou být použity na zachycení dešťové popř. vyčištěné vody z ČOV.

Dokumentace ke stažení

Bližší podrobnosti a aktuální ceny se dozvíte na kontaktních adresách či telefonech.